FAQ - Outgoing Students

  • Undergraduate: Earliest in your 3rd term.
  • Graduate: Earliest in your 2nd term.

Please check our Outgoing Academic Calendar and attend at least one of the Information Sessions.

To visit our Office, please make an appointment.

In order for you to apply European partner universities requiring a foreign language other than English:

  • You may be taking Lang201 in Fall Term or Lang202 in Spring Term
  • You may submit a valid language certificate to our Office in the begining of online application period
    • Please check with our Office what your certificate level should be (eg. A2, B1, etc), changing for each other language.

1. Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?
Erasmus programında öğrenci öğrenim hareketliliği süresi asgari 3 ay ile azami 12 ay arasında değişmektedir.
 
2. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim?
Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz 3 defa  başvuru süresi belirlemektedir. Gerek  ana sayfadan gerekse ofis web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Bu süre içinde öğrenciler registration aracılığıyla başvurularını yaparlar.
 
3. Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?
Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.
 
4. Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement ) nedir?
İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.
 
5. Öğrenci olarak ben bölümümün /Yüksekokulun /Enstitünün karşılıklı anlaşma yapması için yazışmaya başlayabilir miyim?
Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri yapar.
 
6. Erasmus öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim?
Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.
 
7. Öğrenim Anlaşması nedir?

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.
 
8. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt yaptıracak mıyım ve  katkı payımı ödemem gerekir mi?
Hayır. Kendi üniversitenize süreye sayılı izin almanız gerekmektedir.
 
9. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?
Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.
 
10. Erasmus Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi kesilir mi?

Hayır krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.
 
11. Erasmus Öğrencisi olarak tamamlamam gereken belgeler nelerdir?
Learning Agreement, Genel Sağlık Sigortası Policesi (Almanya için AT11 Belgesi), Katılım Sertfikası,Pasaport Giriş-çıkış sayfasının fotokopisi, Transcript of Records, Nihai Rapor Formu gibi gitmeden önce, oradayken ve döndükten sonra tamamlaman gereken birçok belge bulunmaktadır. Belgeler için gidiş öncesi ve dönüş belgeleri hakkında katılımcılara bilgilendirme maili ilgili Danışmanlar tarafında iletilmektedir. Ayrıca web sayfamızda yer almaktadır.
 
12. Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir?
Eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür.
 
13. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım?
Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.  
 
14. Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.
 
15. Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır ?
Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili  sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.
 
16. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?
Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıntılı Sigorta hakkında bilgilendirme maili katılımcılara iletilmektedir.
 
17. Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım?
Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye göre hesaplanan toplam hibenin 135 günü aşması takdirde sadece 135 günün %80’i oranında - Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildikten sonra -  ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda “katılım sertifikası”nda yer alan ve pasaport giriş-çıkış tarihleri kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak  Hibe Sözleşmesinde yer yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

18. Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus faaliyeti kapsamında geçirdiğim sürenin tamamı için hibe alabilirmiyim?
Hayır Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği erasmus kapsamında öğrenime katılan katılımcılara 1 dönem için azami 5 ay (150 gün) hibe tahsisatı yapılmaktadır.

19. Erasmus öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilerin başarısızlık kriteri nedir?
Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği Katılımcıların hareketlilikte aldıkları derslerin 10 ECTS altında transkripte  (Not Dökümü) sahip olmaları durumunda başarısız olarak değerlendirilir. Hibeli olmaları durumunda faaliyetlerin %20 oranında kesinti yapılır.

20. Erasmus öğrenim hareketliliğine ara kesintisi nedir?
Misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

21. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) nedir?
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.
Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.
Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

22. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sınavları nelerdir?
Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.

23. Erasmus Katılımcı Anketi nedir?
Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

24.OLS dil sınavı ve Öğrenci Anketi doldurulmaması durumunda kesinti olur mu?
Evet olur Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %5’ten fazla olmamak üzere kesinti yapılabilir. Öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmamışsa, OLS sınavı almayan ve katılımcı anketi doldurmayan öğrencilere kesinti uygulanamaz.
 
25. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?
Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza ve ortama adapte olmanıza yardımcı olur.
 
26. Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?
Evet. Orijinal Learning Agreement’ınız fakülteniz tarafından onaylandıktan hemen sonra, e-petition üzerinde “Exchange Add-drop” seçeneği görünecektir. Exchange Add-drop üzerinden ders değişikliklerinizi yapabilirsiniz.
 
27. Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Örneğin, laboratuar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.
 
28. Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?
Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. 2014-2020 Dönemi için belirlenen hibe miktarları ülkelere göre 300 ile 600 Euro arasında değişmektedir.