Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı (2019-2020 Sözleşme Dönemi)

Sevgili Öğrenciler,

Erasmus + Staj Hareketliliği Programı Başvuruları ( 2019-1-TR01-KA103-062524, 2020-1-TR01-KA103-081873 nolu projelerimiz ve 2019-1-TR01-KA103-062326, 2020-1-TR01-KA103-085774 Bridge+ Erasmus Staj Konsorsiyumu projeleri ) 5 Mart  – 26 Nisan 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır.

Tüm başvuru belgeleri aşağıda belirten sıraya göre taratılmış tek bir PDF olarak erasmus-internship@boun.edu.tr adresine e.mail ile göndermelidir.

1-Başvuru formu

2-Kabul mektubu (Kabul mektuplarında adayların araştırmacı değil stajyer olarak çalışacakları belirtilmelidir. “Araştırma” veya “bilimsel çalışma” gibi kavramları içeren mektuplar kabul edilmeyecektir.)

**Yükseköğretim Kurumlarında proje dahilinde kabul alan adayların kabul mektubuna aşağıdaki detayları eklemeleri gerekmektedir;

Proje Başlığı - Projenin Fonlandığı Kurum - Proje Bütçesi - Proje Başlangıç Bitiş Tarihleri  - Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri - Proje Dili

3-Kabul mektubu onay formu (Staj faaliyetinin gerçekleştirileceği kurum tarafından imzalanmalıdır.)

4-Transkript

5-Yabancı Dil Belgesi

6-Akademik danışmandan alınmış referans mektubu

Belirtilmesi gerekenler: (i) Stajınızın bölümünüzle ilgili olduğu (ii) Eğer bölümünüzün zorunlu stajı varsa, stajınızın bölümündeki zorunlu staj yerine sayılıp sayılmayacağı

Yerleştirmeler başvuru süreci sonunda Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu tarafından belirlenecektir. Commenius Programı için Eğitim Fakültesi öğrencileri, mezun olduktan sonra 1 sene veya proje bitiş tarihi (31 Mayıs 2022) içinde öğretmenlik stajlarını maksimum 5 ay hibelenecek şekilde yapabilirler.

Katılımcılar misafir kurumda en az 2 ay olmak üzere en geç 31 Mart 2022’ye kadar stajlarını tamamlamakla yükümlüler.

 

BAŞVURU TARİHLERİ  (05 Mart  – 26 Nisan 2021) 

FAALİYETİN SÜRESİ

Asgari 2 ay (60 gün) ve Azami 12 (360 gün) arasında hareketliliğe katılabilirler. Daha önce Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliği ve Öğrenci Staj Hareketliği katılan katılımcılar süreleri azami süreden düşürerek maksimum süre belirlenir.

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede bir staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

2http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp ilgili birimlerinde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

“İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.”

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Boğaziçi Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak.
  • Lisans öğrencileri en az 2 dönem okumuş ve minimum 2.20 GPA’e sahip olmalı (remedial ve hazırlık sınıfı haricinde).
  • Lisans üstü öğrencileri için ortalama şartı minimum 2.50’dir.

Öğrenciler gidilen ülkenin dil yeterliliğini sağlamak durumundadır. Misafir olunacak kurum için İngilizce şartı var ise, gidilen ülkenin dil yeterliliğinden muaf olur. Bu koşul için, konuşma dili İngilizce olan ülkeler haricince, kabul mektubunda İngilizce şartı ibaresi yer almalıdır.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Burslusu Öğrencilerimizin Dikkatine

YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen yazılı). Ayrıca Koordinatörlüğümüze başvurarak yapılacak yazılı bilgilendirmeyi imzalamalıdırlar.

     * Staj hareketliliği bölümünüz ile ilgili olmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

     * Akademik çalışmalar staj kapsamına girmemektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-Erasmus+ Staj Başvuru Formu

2-Resmi kabul mektubu (Antetli kağıtta ve mühürlü olmalı, staj başlangıç ve bitiş tarihlerini içermelidir.)

**Yükseköğretim Kurumlarında proje dahilinde kabul alan adayların kabul mektubuna aşağıdaki detayları eklemeleri gerekmektedir;

Proje Başlığı - Projenin Fonlandığı Kurum - Proje Bütçesi - Proje Başlangıç Bitiş Tarihleri  - Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri - Proje Dili

3Kabul mektubu onay formu (Staj faaliyetinin gerçekleştirileceği kurum tarafından imzalanmalıdır.)

4-Akademik danışmandan alınmış referans mektubu. Belirtilmesi gerekenler: (i) Stajınızın bölümünüzle ilgili olduğu (ii) Eğer bölümünüzün zorunlu stajı varsa, stajınızın bölümündeki zorunlu staj yerine sayılıp sayılmayacağı belirtilmelidir.

5-Güncel transkript kopyası.

6-YADYOK’tan alınmış, Proficiency notunuzu gösteren belge. İngilizce yeterlilik yükümlülüğü olmayan adaylar aşağıdaki formları sağlamakla yükümlüdür:

Gerekli olan dil yeterliliğini sağladığınızı gösteren Lise Diploması kopyası,

Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan, en az 202 seviyesinde ilgili dil dersini aldığınızı gösteren belge,

Saygın bir dil kurumundan, en az B1 seviyesinde olduğunuzu gösteren belge (Örneğin: Goethe Institute, Cervantes Institute ...)

 

HİBE

Yalnızca yurtdışında bulunarak gerçekleştirilecek olan hareketlilikler için hibe desteği sağlanmaktadır. Online olarak gerçekleştirilecek olan staj hareketlilikleri için hibe desteği sağlanmamaktadır.

2019-1-TR01-KA103-062524 -2020-1-TR01-KA103-081873 nolu projelerimiz ve 2019-1-TR01-KA103-062326 - 2020-1-TR01-KA103-085774 Bridge+ Erasmus Staj Konsorsiyumu projeleri için yedek ve kesin listeler belirlenecektir. Başvuran adayların hibe puanlama kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

ETP= M*(AP+LP)-10*(Daha önce Erasmus’a katıldı ise)

M = 1 Zorunlu ya da Comenius Staj

M=0,9 Diğer başvuran adaylar

AP = 12,5*GPA

LP = Dil Puanı: 50, 48, 46 BÜEPT sonucuna bağlı olarak.

EK1= Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (Toplam puan üzerinden)

EK2= Şehit ve Gazi çocuklarına  +10 puan[1] (Toplam puan üzerinden)

Hibeler bu puanlama yöntemi ile yapılan sıralamaya göre verilecek. Hibelenmeyen adaylar yedek listede olacaktır. Asil listeden iptaller olması durumunda yedekteki öğrencilerin Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu kararıyla hibelenme olasılıkları vardır.

Ulusal Ajans tarafından hazırlanan, ülkelere göre aylık hibe miktarı aşağıdaki gibi gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 *Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ve vize sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle katılımcıların ilgili ülkeyi tercih etmemeleri önerilir.

 

(Toplam yüz puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +10 puan[1]

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere​ +10 puan [2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan (Katılım 1 fazla ise her katılım için -10 puan)

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)  -10 puan

Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

– Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en internet adresinde mevcuttur.)

– Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

 Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Bilgilendirme Sunumu

 

İletişim

Sorularınız için Öykü Atasaral'a erasmus-internship@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.